Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At videreudvikle færdigheder inden for medicinsk relevant laboratoriearbejde. At videre udvikle akademiske kompetencer indenfor læring, samarbejde og projektstyring.

Bachelor projektet kan finde sted på Aalborg Universitet eller foregå i samarbejde med en ekstern partner, eventuelt i udlandet.

Læringsmål

Viden

  • Kunne redegøre for projektets problemstillinger
  • Kunne opstille en videnskabelig hypotese
  • Redegøre for relevant medicinsk viden i relation til projektet

Færdigheder

  • Samarbejde og styre projekter ved løsning af komplekse problemstillinger
  • Vurdere resultater og hypoteser i videnskabelig original litteratur
  • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger

Kompetencer

  • Efter bestået bachelor projekt kan man selvstændigt styre og arbejde med medicinsk akademisk forskning på et introducerende niveau

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeMEDMS14B6_3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet