Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere hovedkoncepter i præklinisk evaluering i forhold til medicinudvikling og regulatoriske forhold af nøgle organisationer, både nationalt og internationalt.

At give en introduktion og grundlæggende forståelse for aspekter i økonomi og marketing ved medicinudvikling og medicinsalg.

Læringsmål

Viden

 • Kunne forklare etiske aspekter i dyreforsøg i forhold til sikkerhed og effektivitet af nye typer medicin
 • Have viden om biomarkører i prækliniske faser og translation til humanforsøg
 • Gøre rede for relevante modeller, systemer og værktøjer i prækliniske forsøg indenfor effektivitet, sikkerhed og interaktioner, både in-vivo og in-vitro
 • Kunne redegøre for nationale og internationale myndigheder i forhold til medicingodkendelse og -udvikling (FDA, EMEA, Lægemiddelstyrelse)
 • Forstå innovation som en investering for medicinalvirksomheden
 • Forstå basale koncepter, værktøjer og modeller i marketing og mikroøkonomi
 • Viden om metoder for sundhedsøkonomisk evaluering af ny medicin
 • Forstå særlige karaktertræk i den den farmaceutiske industri, herunder patentbeskyttelse og markedsregulering

Færdigheder

 • Analysere etiske problemstillinger i prækliniske forsøg i forhold til dyreforsøg og alternative modeller
 • Analysere risici og udfordringer i prækliniske udvikling
 • Kunne indgå i dialog med andre faggrupper om økonomiske/marketing problemstillinger ved udvikling af ny medicin
 • Kunne undersøge viden om udviklingsomkostninger og innovationsbehov i den farmaceutiske industri

Kompetencer

 • Den studerende kan begynde at koble viden og færdigheder i humanbiologi/medicin med den farmaceutiske industris behov og udfordringer i forhold til medicinudvikling og marketing

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt deltagelse i øvelser og cases.

Prøver

Prøvens navnFarmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPreclinical Evaluation and Economic Aspects of Drug Development
ModulkodeMEDMS14B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet