Retsmedicin

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1., 2., 3., og 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • gøre rede for medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og anden relevant lovgivning på området
  • demonstrere kendskab til de vigtigste internationale konventioner på området.

Færdigheder

  • påvise sikre dødstegn og påvise traumatiske læsioner ved skadestuebehandling, herunder påvise påførte læsioner på børn
  • udfylde dødsattest
  • beskrive dødsårsager og dødsmåder, herunder retsmedicinsk traumatologi og forgiftning samt relevant epidemiologi
  • anvende metoder til personidentifikation (herunder retsgenetiske metoder)
  • demonstrere kendskab til lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger.

Kompetencer

  • integrere viden til erkendelse af behov for retsmedicinske undersøgelser
  • kende principper for arbejde i retsmedicinsk regi.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetsmedicin
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelForensics
ModulkodeMEDMN14K6_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet