Klinisk introduktion, almen medicin og intern medicin

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bachelor i medicin.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At introducere den studerende til de kliniske aspekter af almen medicin og intern medicin.

Modulet skal bestås før deltagelse i moduler på 3. og 4. semester

Læringsmål

Viden

Efter modulet forventes den studerende at kunne:

 • gøre rede for symptomer og diagnostik af de almindeligste tilstande inden for de medicinske områder
 • redegøre for behandling af de almindeligste tilstande inden for de medicinske områder
 • forklare relevante patofysiologiske forhold
 • anvende præcis terminologi til at beskrive de patoanatomiske forandringer, der er diagnostisk grundlag for de almindeligste tilstande inden for de medicinske områder
 • formulere de videnskabelige principper for udforskning af årsager, forebyggelse og behandling af de almindeligst forekommende sygdomme
 • demonstrere kendskab til sexologiske grundbegreber

Færdigheder

 • optage en patientcentreret anamnese på den uvisiterede patient
 • planlægge kortere udrednings- og behandlingsforløb i almen praksis
 • anvende de mest grundlæggende kliniske færdigheder, som er nødvendige for den nyuddannede læge
 • identificere i hvilket lægeligt speciale, de almindeligste tilstande hører til
 • forstå patientens situation og de særlige etiske problemstillinger, der er en del af den kliniske hverdag, herunder sexologiske problemstillinger
 • udpege relevante basale parakliniske undersøgelser ved medicinske sygdomme: Klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, røntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin og patologi samt fortolke resultaterne heraf

Kompetencer

 • fastholde og udbygge sin viden og færdigheder inden for de medicinske områder
 • identificere og reflektere over resultater, der går ud over egen viden og færdigheder

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold

Prøver

Prøvens navnKlinisk introduktion, almen medicin og intern medicin
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Introduction, General and Internal Medicine
ModulkodeMEDMN14K1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet