Klinisk psykologi

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.5.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give en introduktion til den kliniske psykologi og enkelte aspekter af psykiatrien.

Læringsmål

Viden

Psykologi

 • Redegøre for læringsteorier (operant og klassisk konditionering)
 • Demonstrere færdighed i at kommunikere med personer med læringshandicap
 • Forstå effekten af bevægelseshandicap for patienten
 • Forklare sociale og medicinske modeller til at beskrive bevægelseshandicap
 • Demonstrere viden om de specifikke behov personer med læringsvanskeligheder har
 • Redegøre for de væsentligste teorier for hukommelse
 • Redegøre for fysiologiske og psykologiske reaktioner på somatisk og emotionel stress
 • Redegøre for mekanismer bag rusmidlers afhængighedsskabende effekt
 • Beskrive hvorledes individer reagerer på og bearbejder sorg
 • Beskrive hvorledes diagnosticering af psykiske lidelse påvirker individet
 • Beskrive og forklare begrebet ”stigmatisering”
 • Beskrive hvilke roller køn og etnicitet spiller for psykisk helse
 • Beskrive psykosociale modeller vedrørende mental sundhed og sygdom
 • Beskrive hvorledes individer reagerer på stressfyldte situationer
 • Redegøre for hvorledes patientens engagement reflekteres i adgang til behandling
 • Beskrive stress og reflektere over egne måder at håndtere stressfyldte situationer
 • Redegøre for årsagsteorier og kliniske symptomer på angst og depression
 • Beskrive teorier til forklaring af hjernens påvirkning under depression
 • Beskrive affektive lidelsers ætiologi, karakteristika og udvikling
 • Kende til psykisk syge personers ofte udtalte misbrug af rusmidler

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Redegøre for omfanget af læringsvanskeligheder
 • Redegøre for epidemiologi af angst og depression

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Beskrive hvorledes psykiatrien er organiseret

Farmakologi

 • Inddele og redegøre for virkningen af hyppige psykotrope farmaka
 • Kunne redegøre for behandling af depression og maniske tilstande
 • Kende til non-farmakologisk behandling af depression og maniske tilstande

Færdigheder

 • Analysere sammenhængen mellem psykologiske og fysiologiske processer
 • Kan forstå hvorfor misbrug af rusmidler kan maskere underliggende sjælelig forstyrrelse
 • Kan gennemskue hvorfor sjælelige forstyrrelser kan begrænse den normale levevis

Kliniske færdigheder

 • Foretage optegnelse af en psykiatrisk patients symptomer, leveforhold og ofte begrænsede muligheder for socialt netværk

Kompetencer

 • Den studerende har udviklet evne til at sammenkoble psykologiske forhold med mulige organiske defekter i hjernen som forklaring på hvorfor sjælelige forstyrrelser kan føre til psykisk sygdom
 • Den studerende har mødt patienten med psykisk sygdom og kan sammenkoble teoretisk viden om indlæringsforstyrrelser og affektive lidelser.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnKlinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS6
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Psychology
ModulkodeMEDMN14B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS6
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet