Statistik og evidensbaseret medicin

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende opnår nogle almene begreber til anvendelse i statistisk behandling af videnskabelige data.

Læringsmål

Viden

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Forstå begrebet ”stikprøveundersøgelse”
 • Kende til betydning af variation blandt indsamlede data
 • Have viden om hypotesetest
 • Gøre rede for normalfordeling
 • Have kendskab til binomial fordeling og Poissonfordeling
 • Gøre rede for kvantitative mål for risici (risk ratio, odds ratio, relativ og absolut risiko)
 • Forklare sammenhænge mellem årsag og effekt
 • Gøre rede for rationalet bag evidensbaseret medicin
 • Have viden om usikkerhedsvurdering
 • Fortolke en korrelationskoefficient
 • Kunne redegøre for princippet bag lineær regression
 • Forklare betydning af evidensbaseret behandling og angive eksempler på retningslinier og protokoller
 • Gøre rede for grundlaget og design af casecontrol og kohorte studier, randomiserede kliniske forsøg, observations studier og systematisk review (metaanalyser)
 • Give eksempler og redegøre for hvordan evidensbaseret medicin kan implementeres
 • Kunne redegøre for tilgange til at evaluere årsags/effekt sammenhænge
 • Definere confounding og metoder til korrektion
 • Fortolke mortalitets værdier og standardisering

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Have viden om hvilke faktorer/kilder af evidens der påvirker beslutninger i praksis
 • Gøre rede for implementering af evidens baseret behandling i klinisk sammenhæng
 • Kunne redegøre for diversiteten af aktører i sundhedssystemet
 • Gøre rede for forvaltning af ventelister

Videnskabsteori og etik

 • Videreudvikle et etisk grundlag for behandling
 • Beskrive komplementære teknikker og forstå patientens opfattelse af deres værdi

Færdigheder

 • Fortolke p-værdier
 • Udføre og fortolke simple statistiske beregninger (gennemsnit, median, range, standard deviation, incidens, prævalens)
 • Fortolke konfidensintervaller
 • Gøre rede for rationale og metoder i screeningsprogrammer
 • Anvende begreberne sensitivitet og specificitet i diagnostisk sammenhæng

Kompetencer

 • Efter dette modul kender man til at udføre statistiske beregninger som værktøj til hypotesetestning. Man kan også vurdere graden af evidens for medicinsk behandling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik og evidensbaseret medicin
Prøveform
Skriftlig
ECTS2
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Medical Statistics
ModulkodeMEDMN14B2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS2
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet