Førstehjælp og præhospitalsbehandling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lære den studerende førstehjælp.

Læringsmål

Viden

  • Redegøre for principperne for konstatering af respirationsstop og hjertestop
  • Redegøre for den akutte behandling for at sikre frie luftveje og kunstigt åndedræt
  • Kunne redegøre for den akutte behandling ved hjertemassage
  • Redegøre for principperne for farmakologisk behandling af truende respirationsstop og egentligt hjertestop
  • Kende til den videre farmakologiske behandling af patienten efter genoplivning efter hjertestop
  • Kende til de etiske overvejelser i forbindelse med genoplivning efter hjertestop

Færdigheder

  • Selvstændigt etablere frie luftveje, udføre kunstigt åndedræt og hjertemassage på fantom

Kompetencer

  • Yde førstehjælp til tilskadekomne
  • Kunne prioritere indsatsen ved flere tilskadekomne

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio

Prøver

Prøvens navnFørstehjælp og præhospitalsbehandling
Prøveform
Skriftlig
ECTS2
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelFirst Aid
ModulkodeMEDMN14B1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS2
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet