Almen farmakologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende et grundliggende indblik i den almene farmakologi.

Læringsmål

Viden

Lægemidlers kinetik

 • Beskrive de forskellige administrationsveje for lægemidler
 • Kende til begrænsninger ved anvendelse af den orale doseringsvej
 • Beskrive fordøjelseskanalens firstpass effekt
 • Beskrive væsentlige kinetiske forhold for et lægemiddel indgivet henholdsvis peroralt, subkutant, intramuskulært og intravenøst
 • Kunne angive beregningsmodeller til vurdering af halveringstid og steady state koncentration ved henholdsvis enkelt og flergangsdosering
 • Kunne optegne kurver for 0. og 1.ordens kinetik og angive væsentlige lægemidler der fordeler sig på disse måder
 • Angive at blod-hjerne barrieren udgør en væsentlig forhindring for lægemidlers transport ind i hjernen

Lægemidlers virkningsmekanisme

 • Kunne definere begreberne ligand, receptor, affinitet, agonist, antagonist, partiel agonist, partiel antagonist
 • Kunne optegne dosis-respons kurver der illustrerer lægemiddel-receptor virkning og grafisk kunne illustrere betydning af samtidig tilstedeværelse af komplet og partiel antagonist

Lægemidlers metabolisme

 • Kende til cellulære processer for metabolisering af lægemidler
 • Vide at lægemidler overvejende udskilles i lever-galdevejene og i nyrerne
 • Kende til leverens P450 system

Lægemidlers toxicitet

 • Kunne redegøre for begreberne bivirkninger og toxicitet
 • Vide at lokal applikation af visse lægemidler kan bevirke en væsentlig reduktion af bivirkninger
 • Kende til dyreeksperimentelle forsøg til vurdering af lægemidlers toxicitet

Det autonome nervesystems farmakologi

 • Kunne redegøre for det autonome nervesystems principielle opbygning
 • Kunne redegøre for neurotransmitterreceptorer i det autonome nervesystem
 • Kende til binyremarvens betydning for adrenalinproduktion
 • Kende til stoffer med affinitet for adrenerge receptorer
 • Kende til stoffer med affinitet for dopaminerge receptorer
 • Kende til stoffer med affinitet for nikotinerge og muskarinerge acetylcholin receptorer

Færdigheder

 • Kunne beskrive væsentlige almene farmakologiske begreber og anvende disse til forståelsen af lægemidlers påvirkning af legemets organer og eventuelle begrænsninger i mulighederne for terapi

Kompetencer

 • Efter dette modul vil den studerende kunne anvende væsentlige almen farmakologiske begreber ved forståelsen af behandlingsprincipperne af legemets forskellige organer i den efterfølgende case baserede PBL læring.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio

Prøver

Prøvens navnAlmen farmakologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS4
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pharmacology
ModulkodeMEDMN14B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS4
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet