Didaktik og professionsudvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringens område er professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.

Læringsmål

Viden

  • professionsviden og professionssociologi
  • centrale didaktiske retninger og positioner, metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser samt forskellige undervisningsroller
  • innovationsteori og kreativitetsudvikling

Færdigheder

  • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb med henblik på at kunne begrunde planlægning og evaluering af undervisning i et helhedsorienteret perspektiv
  • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
  • at vejlede og udnytte praktikken som et særlig læringsrum
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at begrunde, tilrettelægge og evaluere professionsrettet uddannelse og kompetenceudvikling
  • at udvikle innovations- og kreativitetsfremmende undervisning under hensyntagen til særlige professionsvilkår

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDidaktik og professionsudvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelDidactics and Professionalisation
ModulkodeMAELF20169
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet