Forandringsledelse og arbejdsmiljø

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen fokuserer på hvordan medarbejdere og ledere påvirker og påvirkes af forandringer i organisationer og hvordan bæredygtige forandringsprocesser kan understøttes af forandringsledelse og proceskonsultation (ved interne forandringsagenter eller eksterne konsulenter). Der fokuseres særligt på samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og det psykiske arbejdsmiljø. Denne linje giver bl.a. kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.

Læringsmål

Viden

  • forandringsledelse og organisatoriske forandringskoncepter samt personlige, sociale og organisatoriske konsekvenser af organisatoriske forandringer
  • proceskonsulentens rolle og bidrag i organisatoriske forandrings- og læreprocesser samt de læringsteoretiske implikationer af forskellige typer af konsultation
  • forskellige modeller for medarbejderdeltagelse og for deltagelsens betydning for motivation, læring og implementering af forandringsprocesser
  • begreber om psykisk arbejdsmiljø og deres videnskabsteoretiske forudsætninger samt viden om samspillet mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel og læring i organisationen

Færdigheder

  • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over forandringsledelse og ændringsprocessers betydning for det psykiske arbejdsmiljø
  • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over organisationens politiske proces herunder kultur- og interesseforskelle blandt forskellige grupper af ansatte og betydningen af denne for ledelse og gennemførelse af forandringsprocesser
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at gennemføre planlægning og implementering samt analyse af bæredygtige forandringer i organisationer med fokus på de menneskelige ressourcer
  • at anvende teorier og metoder om proceskonsultation i praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringsledelse og arbejdsmiljø
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelChange Management and Work Environment
ModulkodeMAELF20168
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet