Evaluering og kvalitetsudvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Evaluering og kvalitetsudvikling er væsentlige opgaver inden for uddannelse og læring. Det gælder både inden for skole- og uddannelsessystemet og andre typer organisationer, hvor der foregår systematisk uddannelse og kompetenceudvikling. Specialiseringen omfatter tre faglige hovedelementer: (1) Pædagogisk evaluering, forstået som evaluering af læring inden for uddannelsesforløb, herunder denne evaluerings forudsætninger og konsekvenser; (2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, samt (3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling. Specialiseringen sigter mod, at de studerende tilegner sig i relevante teorier, redskaber og vidensbanker inden for feltet. Der vil blive afholdt kurser inden for de tre hovedelementer, og der vil blive inddraget viden og erfaringer fra forskellige uddannelser og organisationer.

Læringsmål

Viden

  • pædagogisk evaluering, herunder forskellige evaluerings- og prøveformer, samspillet mellem evaluering og læring samt personlige og sociale konsekvenser af evaluering
  • programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, herunder samfundsvidenskabelige evalueringsmodeller samt evaluerings- og kvalitetssystemer inden for uddannelses- og læringsområdet
  • kvalitetsbegreber og deres videnskabsteoretiske og kulturelle forudsætninger, lærings- og forandringsorienteret evaluering, samt modeller for kvalitetsudvikling

Færdigheder

  • at analysere og vurdere forskellige typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling
  • at vurdere behov for og muligheder for pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling i forskellige kontekster
  • at udvikle, konstruere og bidrage til at implementere relevante typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at kunne indgå i samarbejde med beslutningstagere, undervisere, andre professionsudøvere, uddannelsessøgende, andre brugere samt øvrige parter i forbindelse med evaluering og kvalitetsudvikling
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre evaluerings- og kvalitetsarbejde, herunder at kunne vurdere og inddrage etiske spørgsmål i arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering og kvalitetsudvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation, Assessment and Development
ModulkodeMAELF20167
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet