Læring og forandring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet Læring og forandring skal den studerende videreudvikle sine færdigheder til at forstå og analysere, hvordan læreprocesser indgår i og bidrager til forandringsprocesser på forskellige niveauer, for eksempel hos individer og grupper, i organisationer og i samfundet. Gennem et projektarbejde, der inddrager egen eller andres empiri, skal den studerende lære at udvikle sine akademiskfaglige kompetencer i et samspil med en given kontekst for læring og forandring.

Læringsmål

Viden

  • uddannelsens teorier, herunder for eksempel teorier og begreber om læring, organisatorisk læring og evaluering, set i relation til en bestemt kontekst for læring og forandring
  • forskellige aktører og roller i læringsbaserede innovations- og forandringsprocesser

Færdigheder

  • at analysere lærings- og forandringsforløb i bestemte kontekster med inddragelse af relevant teori og anvendelse af relevante metoder
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og forandring på forskellige niveauer
  • at støtte lære- og forandringsprocesser i en bestemt kontekst relevante metoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere over egne roller og handlemuligheder i lærings- og forandringsforløb

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet
projektrapport. Projektrapporten skal være på min. 15 og max. 20 sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
I rapporten skal som bilag indgå en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde. Procesbeskrivelsens omfang er højst 2 sider pr. studerende – for grupper højst 5 sider i
alt. Endvidere indgår for den enkelte studerende et refleksionsark med teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Refleksionsarkets omfang er min. 1 og max. 2 sider.
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Innovative Change
ModulkodeMAELF20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet