Evaluering af læreprocesser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer.

Læringsmål

Viden

  • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af læring som led i uddannelses- og kompetenceforløb
  • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling
  • metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau

Færdigheder

  • at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og
  • organisationsniveau
  • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.
  • at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af enten 2 mindre, individuelt udarbejdede opgaver i løbet af semesteret eller deltagelse i en stillet ugeopgave ved semesterets afslutning.
Sidetal: Mindre opgaver: mindst 10 og højst 15 sider tilsammen. Ugeopgave: Mindst 8 og højst 12 sider.
Opgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation and Assessment of Learning Processes
ModulkodeMAELF20165
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet