Masterprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På uddannelsens fjerde semester skriver den studerende et afsluttende masterprojekt. Emnet kan frit vælges inden for det specialiseringsområde, som den studerende har valgt på 3. semester. Studerende, der på 3. semester har fulgt projektmodulet ’Læring og forandring’ kan frit vælge emne inden for uddannelsens faglige områder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Læringsmål

Viden

  • dybtgående teoretisk viden om specialiseringsområdets teorier og metoder
  • nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling
  • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder

  • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område og inden for masterprojektets særlige område og problemstilling
  • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til masterprojektets specifikke genstandsfelt
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for masterprojektets specifikke området til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
  • selvstændigt at kunne styre og designe komplekse løsningsmodeller til undersøgelse af den valgte problemstilling
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af den valgte problemstilling
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i ”Masterprojekt” (Master Thesis). Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojekt.
Omfang:15 ECTS point Produktkrav/sidetal: Masterprojektet skal være på mindst 25 og må højst være på 50 sider pr. studerende, højst 60 sider ved individuelt udarbejdede masterprojekter.
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Normeret prøvetid: v. 1 studerende 40 minutter incl votering, v. 2 studerende 65 minutter incl. votering, v. 3 studerende 90 minutter incl. votering. Masterprojektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeMAELF201620
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet