Videnskabsteori og metode II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har som sit sigte at give indsigt i og erfaring med design af empiriske studier af læring og læreproces og problematikker forbundet hermed. Idet der bygges videre på 1. semesters modul Videnskabsteori og metode I, arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier indenfor området, at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (ell. Konsekvenser, betydning, rolle) af valg og design, samt kunne forholde sig til og diskutere videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse hermed.

Læringsmål

Viden

  • metoder og videnskabsteoretiske problemstillinger i studiet af læreprocesser med særlig fokus på kobling af forskellige metoder til undersøgelse af lærings- og uddannelsesfaglige problemstillinger
  • faglig argumentation som vidensgrundlag og som analytisk og metodisk tilgang til systematisering og formidling af læringsrelaterede undersøgelser

Færdigheder

  • at kunne diskutere og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske spørgsmål og problemer i relation til lærings- og uddannelsesforskning
  • at kunne anvende videnskabsteori, undersøgelses- og analysemetoder samt indsigt i logisk argumentation til undersøgelse af fagligt relevante problemstillinger indenfor den valgte specialisering
  • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille relevante undersøgelses- og analysemodeller
  • at kunne vurdere og kritisk reflektere over design og resultater af empiriske studier indenfor udvalgte undersøgelsesområder
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at kunne designe, styre og gennemføre teoretiske og empiriske studier af problemstillinger med relevans for læring og læreprocesser indenfor den valgte specialisering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metode II
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven består af et skriftligt udarbejdet oplæg til 4. semesters masterprojekt, som bl.a. indeholder beskrivelse af problemfelt, en foreløbig problemformulering samt faglige overvejelser vedr. teori, metoder og evt. empiri, der skal indgå i specialet for at undersøge problemformuleringen. Oplægget kan udarbejdes i grupper på op til 3 studerende eller individuelt.
Produktkrav/sidetal: mindst 3 og højst 5 sider pr. studerende.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Hvis en opgave vurderes som ikke bestået, bedømmes den tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Science and Methodology II
ModulkodeMAELF201619
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet