Neuropædagogik og læreprocesser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen beskæftiger sig med teorier om neuropædagogik og giver redskaber til, gennem hypotesedannelse, analyse og refleksion, at afdække neuropædagogiske perspektiver på det udvidet kognitionsbegreb. Specialiseringen sigter blandt andet mod udvikling af evnen til metarefleksion i forhold til neuropædagogiske tiltag, samt metodisk, organisatorisk og forskningsmæssig overblik over det neurovidenskabelige felt. Der er samtidig fokus på evidensbaseret viden i det neuropædagogiske og læringsteoretiske arbejde. Der arbejdes i specialiseringen problemorienteret med en selvvalgt problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • teorier om neuropædagogik og læreprocesser med særligt henblik på uddannelses- og organisationskontekster
  • relevante metoder til udforskning og design af neuropædagogik og læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder

  • at kunne anvende modulets viden og teorier til at tilrettelægge undersøgelser inden for området neuropædagogik og læreprocesser
  • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til neuropædagogik og læreprocesser i uddannelses- og organisationskontekster samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
  • at kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til neuropædagogik og læreprocesser i uddannelses- og organisationskontekster til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • at kunne styre og udvikle neuropædaogiske læreprocesser i arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre udviklingstiltag med fokus på neuropædagogik og læreprocesser, baseret på modulets faglige viden og teorier
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling i forbindelse med neuropædagogik og læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNeuropædagogik og læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Produktkrav/sidetal: Omfanget af den skriftlige opgave er mindst 12 og højst 15 sider pr. studerende.
Vægtning: Det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelNeuropedagogy and Learning Processes
ModulkodeMAELF201617
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet