Innovation og kreativt læringsdesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen har fokus på innovative, kreative og entreprenørielle læringsdesign og læringsmiljøer i uddannelses- og professionskontekster. Undervisningen rummer en teoretisk indføring i læringsteoretiske og pædagogiske problemstillinger relateret til innovation, udvikling af kreativitet og entreprenørskab med inddragelse af uddannelsespolitiske, undervisningsmæssige og etiske udfordringer. Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i en praksis/i egen praksis.

Læringsmål

Viden

  • forholdet mellem kreativitet og læring med inddragelse af teori fra forskningsområder som didaktik, art based learning og læringsteori med henblik på erhvervelse af viden om design af kreativitetsfremmende læringsmiljøer
  • relevante metoder til udforskning af designs for kreative og innovative læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder

  • at kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og iværksætte innovative og kreative læreprocesser i praksis på læringsteoretisk og didaktisk grundlag
  • at kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til innovation og kreativitet i uddannelsesinstitutioner og andre uddannelseskontekster i et uddannelsespolitisk, pædagogisk, undervisningsmæssigt og etisk perspektiv.
  • at kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til innovation og kreativitet i uddannelseskontekster til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau at kunne udvikle og/eller implementere innovative og kreative læringsdesigns målrettet en specifik praksis
  • planlægge og gennemføre relevante faglige udviklings- og læringsforløb, der sigter mod at fremme innovation og kreative og entreprenørielle læreprocesser i på et didaktisk grundlag.
  • selvstændigt at kunne forestå egen faglig udvikling i forbindelse med udvikling af kreative læreprocesser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og kreativt læringsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Creative Learning Design
ModulkodeMAELF201615
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet