Socialpsykologi og læring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringens emne er socialpsykologi og læring med henblik på de menneskerettede professioner, typisk sundheds- og socialområdet. Specialiseringen omfatter samspillet mellem fagprofessionelle og borgere, samt interventioner og rammeskabelse i forbindelse med professionelles egen faglige udvikling. I relationen til borgeren vil der blive lagt særligt vægt på et samlende perspektiv for indsatsen, hvor borgerens bestræbelser på at skabe en meningsfuld, sammenhængende tilværelse er styrende. Der er særlig opmærksomhed på samspillet mellem læringsanalyser og planlægning af faglige udviklingsforløb, identificering af lærings- og udviklingsmål samt efterfølgende at vurdere resultaterne af de iværksatte forløb. Deltagerne vil inden for modulet komme til at arbejde med centrale socialpsykologiske temaer så som identitet, livskvalitet, mestring, trivsel, mening, relationsudvikling, kommunikation, kognition, læring, vidensudvikling og evaluering.

Læringsmål

Viden

 • Centrale socialpsykologiske tilgange til forståelsen og udviklingen af det professionelle arbejde med relevante målgrupper. Det vil sige teorier og undersøgelser om temaer så som trivsel, mestring, identitet, kognition og meningsskabelse.
 • Socialpsykologiske tilgange af særlig betydning for forståelsen af relationen mellem fagprofessionelle og borgere så som tillid, empati, kontakt og social kognition.
 • Særlige teorier, metoder og tilgange til kompetenceudvikling, planlægning og udvikling af lærings- og udviklingsforløb, som fremmer kvaliteten af borgerens tilværelse og relationen mellem fagprofessionel og borger.
 • Særlige teorier, metoder og tilgange til selvevaluering, evaluering og aktions forskning, der i den konkrete praksis kan bidrage til at fremme og dokumentere kvaliteten af borgerens tilværelse og relationen mellem fagprofessionel og borger.

Færdigheder

 • gennem anvendelse af centrale socialpsykologiske tilgange at kunne analysere centrale temaer så som trivsel, mestring, identitet, kognition og meningsskabelse. på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
 • gennem anvendelse af centrale socialpsykologiske tilgange at kunne analysere individuelle, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige forhold af betydning for kvaliteten af relationen mellem professionelle og borgere.
 • at anvende særlige teorier, metoder og tilgange i forståelsen af og arbejdet med at formulere klare lærings- og udviklingsmål af betydning for kvaliteten af brugerens tilværelse og relationen mellem fagprofessionel og borger.
 • at vurdere behovet for samt udvikle relevante former for evaluering og kvalitetsudvikling med sigte på at fremme kvaliteten af borgerens tilværelse og relationen mellem

Kompetencer

 • at begrunde, designe, igangsætte, gennemføre og evaluere interventionsinitiativer vedrørende centrale socialpsykologiske temaer så som trivsel, mestring, identitet, kognition og meningsskabelse på individ-, gruppe-, organisations- eller samfundsniveau.
 • at begrunde, designe, igangsætte, gennemføre og evaluere interventionsinitiativer vedrørende forholdet mellem professionelle og brugere/borgere.
 • at skabe klare mål for samt kunne planlægge og gennemføre relevante faglige udviklings- og læringsforløb, der sigter mod at fremme kvaliteten af borgerens tilværelse og relationen mellem fagprofessionel og borger.
 • at kunne planlægge, designe og gennemføre evaluering og kvalitetsudvikling af relevante aspekter af arbejdet med udvalgte brugergrupper med sigte på at fremme kvaliteten af borgerens tilværelse og forholdet mellem fagprofessionel og borger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologi og læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en udarbejdet skriftlig opgave, skrevet individuelt eller i grupper på op til 3 studerende. Opgavens emne aftales med vejlederen.
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychology and Learning
ModulkodeMAELF201614
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet