Pædagogisk ledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringens emne er pædagogisk ledelse med henblik på institutions- og professionsudvikling på skoler og dagtilbud. Specialiseringen omfatter samspillet mellem læringsanalyse og pædagogisk praksis i et ledelsesperspektiv samt ledelsens rolle i forbindelse med at identificere lærings- og udviklingsmål og skabe de bedst mulige lærings- og udviklingsresultater i et samspil med børn/elever, medarbejdere, forældre og forvaltning.

Deltagerne kan inden for modulet vælge temaer som klasseledelse, undervisningssupervision, inklusion, teamledelse, forholdet mellem skoler og skoleforvaltning med videre, og arbejdet med specialiseringsemnet må gerne tage udgangspunkt i egen praksis.

Læringsmål

Viden

 • skole- og dagtilbudsudvikling og professionsudvikling i en samfundsmæssig kontekst
 • centrale retninger og positioner vedrørende ledelse og udvikling af pædagogiske institutioner og medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet
 • teorier om organisationsudvikling og ledelse på klasse-, team-, institutions- og forvaltningsniveau inden for det pædagogiske felt

Færdigheder

 • At formulere, identificere og iværksætte relevante og perspektivrige ledelsestiltag
 • at formulere klare lærings- og udviklingsmål
 • at formulere klare undervisnings- og/eller udviklingsstrategier med et analytisk og metodisk fokus
 • at sætte høje ledelsesmæssige standarder og forventninger

Kompetencer

 • at begrunde, tilrettelægge og evaluere skole- og institutionsudvikling på baggrund af analyser af læringsmål og læringsforudsætninger
 • at skabe klare mål og forventninger
 • at skabe en velordnet og understøttende organisatorisk kontekst for alle medarbejdere
 • at formidle mellem generelle ledelsesstrategier og lokale kontekster, herunder at kunne kommunikere skolens eller institutionens mål til kolleger, forældre og forvaltning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogisk ledelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership of Pedagogical Institutions
ModulkodeMAELF201613
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet