Ledelses- og organisationspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen fokuserer på at de studerende opnår en teoretisk funderet forståelse af og handlekompetence indenfor trivsels- og kreativitetsprocesser i organisationer. Der bliver særligt fokuseret på ledelse af kreative medarbejdere, ledelse af kreative og innovative processer, samt ledelse af vilkår for motivation, engagement og trivsel. Fokus er desuden lederens og konsulentens særlige rolle i gennemførelse af kreativitetsprocesser, indsigt i forskellige interventionsmodeller samt i arbejdet med at etablere en balanceret sammenhæng mellem motivation, engagement, kreativitet og trivsel blandt medarbejdere.

Læringsmål

Viden

  • forskellige tilgange til begreber og forståelser af motivation, trivsel og engagement samt viden om samspillet mellem faktorer i den organisatoriske kontekst og motivation, trivsel og engagement
  • psykologiske, sociologiske og organisationsteoretiske teorier om ledelse af kreativitet og innovation i individer og organisationer
  • forskellige konsulentroller og interventionsmodeller og deres anvendelse i forskellige organisatoriske kontekster

Færdigheder

  • at vurdere de betingelser der konstituerer vilkår for motivation, trivsel og engagement i organisationer
  • at vurdere de betingelser der konstituerer vilkår for ledelse af kreative processer og kreative medarbejdere i organisationer
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til
  • forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at designe, gennemføre og evaluere udvikling i organisationer med fokus på kreativitet og trivsel
  • at igangsætte, gennemføre og evaluere ledelses- og/eller konsulentbaserede interventioner til styrkelse af trivsels- og kreativitetsprocesser i organisationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelses- og organisationspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår ved, at den studerende holder et mundtligt oplæg på højst 15 minutter om et fagligt emne indenfor modulets tema. Oplægget skal knytte sig til en skriftlig hjemmeopgave over et emne, der på forhånd er aftalt mellem den studerende og en underviser.
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Produktkrav/sidetal: Omfanget af den skriftlige opgave er mindst 12 og højst 15 sider pr. studerende.
Vægtning: Det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership and Organizational Psychology
ModulkodeMAELF201612
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet