Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På denne specialisering arbejdes der med at forberede, igangsætte, monitorere, evaluere og afrapportere virksomheders implementering af etiske retningslinjer (fx FNs Global Compact). Der arbejdes endvidere med organisatorisk udvikling heromkring, der bl.a. involverer ledelse, medarbejdere og eksterne stakeholders.

Læringsmål

Viden

  • etiske principper for virksomheder
  • virksomheders CSR-strategier og -aktiviteter
  • de samfundsmæssige og juridiske rammer for CSR-arbejdet

Færdigheder

  • at foretage etiske vurderinger af organisationers CSR-aktiviteter
  • at identificere potentielle barrierer i forhold til implementeringen etiske regelsæt
  • at designe organisatoriske læreprocesser, der understøtter ledelse, medarbejdere og stakeholders’ refleksion over CSR-arbejde
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at rådgive om planlægning, igangsætning, vedligeholdelse af implementering af etiske regelsæt i organisationer
  • at igangsætte og rådgive om monitorering, evaluering og formidling af CSR-arbejde til ledelse, medarbejdere, offentlige myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af virksomheders sociale ansvarlighed
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Corporate Social Responsibility
ModulkodeMAELF201611
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet