Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen henvender sig til undervisere, uddannelsesplanlæggere og konsulenter i private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med eller underviser i de matematiske, naturvidenskabelige og teknologiske fag. Specialiseringen rummer en teoretisk indføring i fagenes didaktik, fagenes samfundsmæssige og kulturelle relationer, samt de tværfaglige, problemorienterede og etiske felter fagene indgår i. Der arbejdes i tillæg hertil problemorienteret med en selvvalgt problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • didaktik relateret til undervisning i matematik, naturvidenskab og teknologi-fagfeltet baseret på højeste internationale forskning
  • samfundsteoretiske og etiske refleksioner over forholdet imellem matematik, naturvidenskab og teknologi på den ene side og kulturelle, sociale og politiske forhold på den anden

Færdigheder

  • at kunne anvende et udvalg af fagområdets videnskabelige metoder og teorier samt mestre en problemorienteret tilgang til en given problemstilling
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til matematik, naturvidenskab og teknologi-fagfeltet i undervisningssammenhæng eller andre typer af arbejdssituationer
  • at kunne skabe innovative tiltag omkring arbejdssituationer i undervisningssammenhæng eller i organisationer med relation til fagfeltet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics, Science and Technology in the Knowledge Society
ModulkodeMAELF201610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet