Læringsteori, Videnskabsteori og Metode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • læreprocesser og opfattelser af læring i historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.
  • de væsentligste humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag

Færdigheder

  • at anvende teorier om læring og læreprocesser til diskussion og analyse af udvalgte områder og problemfelter
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere læringsteoriers menneskesyn, vidensopfattelse og læringsopfattelse
  • at analysere og vurdere en given praksisrelateret problematik ud fra et læringsteoretisk perspektiv gennem anvendelse af modulets teorier

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori, Videnskabsteori og Metode 1 - valg a
Prøveform
Skriftlig
Udarbejdelse af to skriftlige stillede afløsningsopgaver i forbindelse med undervisningen på modulerne Læringsteori, Videnskabsteori og Metode 1.
Opgaverne udarbejdes i grupper.
Omfang:
- opgave 1: min. 3 og maks. 4 sider
- opgave 2: min. 4 og maks. 6 sider
Som bilag til hver opgave udarbejder gruppen en procesbeskrivelse, der rummer en beskrivelse af gruppens arbejdsproces i forbindelse med besvarelsen samt de enkelte gruppemedlemmers deltagelse i udarbejdelsen, omfang min. ½ og maks. 1 side.
I forbindelse med den sidste af de to opgaver udarbejder hvert medlem i gruppen desuden et individuelt refleksionsark med teoribaseret analyse af egen læring samt refleksioner over egne interesser og mulige emnevalg i forhold til projektet på 2. semester, omfang: min. 1 og maks. 2 sider. Dette vedlægges opgaven.
Bilag tæller ikke med i omfanget af de skriftlige opgaver.
Opgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende lever op til læringsmålene for de to involverede moduler, Læringsteori samt Videnskabsteori og metode I.

Prøvens navnLæringsteori, Videnskabsteori og Metode 1 - valg b
Prøveform
Skriftlig
Ved modulets afslutning indleveres en skriftlig opgave indenfor modulerne Læringsteori, Videnskabsteori og Metode 1
Omfang: Mindst 4 og højst 6 sider pr. studerende ved gruppeopgaver. Højst 10 sider pr. studerende ved individuelt udarbejdede opgaver. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.
Som bilag udarbejdes og vedlægges desuden et individuelt refleksionsark med teoribaseret analyse af egen læring samt refleksioner over egne interesser og mulige emnevalg i forhold til projektet på 2. semester, omfang: min. 1 og maks. 2 sider. Bilaget tælles ikke med i omfanget af den skriftlige opgave.
Opgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
Prøven skal demonstrere, at den studerende lever op til læringsmålene for de to involverede moduler, Læringsteori samt Videnskabsteori og metode I.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende lever op til læringsmålene for de to involverede moduler, Læringsteori samt Videnskabsteori og metode I.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Theory, Philosophy of Science and Methodology 1
ModulkodeMAELF20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet