Elasticitets- og elementmetodeteori

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Faststofmekanik og anvendt FEM.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende elasticitetsteori.
 • Skal vha. elasticitetsteori kunne beskrive rumlige deformationstilstande, således at de geometriske, de statiske samt de konstitutive betingelser er opfyldte.
 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende elementmetoder.
 • Skal kunne anvende teorier og metoder fra elementmetoder til analyse af konstruktioner og konstruktionsdetaljer.
 • Skal kunne anvende analyseresultater fra elementmetoder til at designe hensigtsmæssigt udformede konstruktioner.

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for de overvejelser, der er forbundet med at anvende begreber, teorier og metoder fra elasticitetsteori og elementmetoder i praksis.
 • Skal kunne benytte korrekte begreber, notationer og symboler.
 • Skal kunne anvende indeksnotation og tensorer til håndtering af elasticitetsteoretiske problemstillinger.

Kompetencer

 • Skal kunne anvende elasticitetsteorien til bestemmelse af flytninger, tøjninger og spændinger under forskellige belastningstilfælde.
 • Skal kunne anvende elasticitetsteoretiske analyseresultater til at designe hensigtsmæssigt udformede konstruktioner.
 • Skal kunne anvende de berørte begreber, teorier og metoder til at beskrive og analysere konkrete problemstillinger vha. elementmetoder.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElasticitets- og elementmetodeteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Elasticity and Finite Elements
ModulkodeM-MP-B6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet