Måleteknik og dataopsamling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne anvende statistiske metoder til at planlægge og udføre forsøg.
 • Skal kunne anvende statistiske metoder til at analysere forsøgsresultater og vurdere resultaternes validitet.
 • Skal have kendskab til forsøg med 1 faktor, fulde faktorforsøg med 2k faktorer, reducerede faktorforsøg og variansanalyse.
 • Skal have kendskab til modellering af data vha. responsoverflader og robust design af processer og produkter.
 • Skal have indsigt i strain gauges og strain gauge målinger som tidstro måling af tøjninger i reelle konstruktioner udsat for reelle driftsbetingelser.
 • Skal have indsigt i hvordan tøjningsmålinger kan omregnes til tidstro spændingstilstande i konstruktionerne.
 • Skal have viden om fuldfeltsmåleteknikker.
 • Skal have praktisk erfaring med en fuldfeltsmåleteknik.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille empiriske proces- og produktmodeller med udgangspunkt i forsøgsresultater.
 • Skal kunne anvende et dedikeret statistikprogram til forsøgsplanlægning, databehandling og procesmodellering.
 • Skal kunne dokumentere forsøg således at forsøgets reproducerbarhed sikres.
 • Skal kunne identificere input og output i en given opstilling.
 • Skal kunne udvælge relevante sensorer og transducer til en given opstilling.
 • Skal kunne udvælge passende dataopsamlingskort til givne signaler.
 • Skal kunne anvende de berørte begreber, teorier og metoder til udformning af professionelle målesystemer til måling med strain gages ved konkrete problemstillinger.
 • Skal kunne anvende tidligere erhvervet viden vedrørende bjælketeori og elasticitetsteori til at omregne målte tøjninger til spændinger og/eller snitkræfter.
 • Skal kunne anvende de berørte begreber, teorier og metoder til at vurdere størrelsen af såvel systematiske som tilfældige fejl og usikkerheder ved måling med strain gages.

Kompetencer

 • Skal have indsigt i hvordan opgaver gribes an, når der skal testes, hvad enten det drejer sig om en produktionslinje med slutinspektion - eller om udviklingsopgaver, hvor det eksempelvis drejer sig om tests af prototyper. I begge situationer skal der bibringes indsigt i hvordan de indsamle data til en efterfølgende analyse, kan udføres efter principperne for forsøgsplanlægning.
 • Skal kunne designe et dataopsamlingssystem inkl. software.
 • Skal kunne anvende relevante begreber, teorier og metoder til strain gauge måling ved konkrete problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMåleteknik og dataopsamling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMeasuring Technique and Data acquisition
ModulkodeM-MP-B5-O6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet