Numeriske metoder

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ”Anvendt ingeniørmatematik”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for løsning af partielle differentialligninger med analytiske metoder.
 • Skal have forståelse for forskellige numeriske metoder.
 • Skal have forståelse for finite difference, finite volume og finite element metoden.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende analytiske metoder til løsning af partielle differentialligninger, herunder
  • Separationsmetoden og D’Alemberts princip.
 • Skal kunne anvende numeriske metoder til løsning af matematiske problemer, herunder:
  • Lineære ligningssystemer, Gauss elimination, faktoriseringsmetoder, iterativ løsning af lineære ligningssystemer (bl.a. Gauss-Seidel), dårligt konditionerede lineære ligningssystemer, Matrix egenværdiproblemer, løsning af ikke-lineære ligninger, interpolation, splines, numerisk løsning af bestemt integrale, numerisk løsning af første ordens differentialligninger og numerisk løsning af anden ordens differentialligninger.
 • Skal kunne anvende finite difference metoden til løsning af partielle differentialligninger, herunder
  • Differenstilnærmelser, elliptiske ligninger, Dirichlet og Neumann randværdier, parabolske ligninger, eksplicitte og implicitte metoder, Theta-metoden og hyperbolske ligninger.
  • Relationen til finite volume metoden.
 • Skal have forståelse for finite element metoden til løsning af partielle differentialligninger.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med numeriske metoder i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for matematiske numeriske metoder.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for numeriske metoder.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNumeriske metoder
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelNumerical Methods
ModulkodeM-MP-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet