Globale logistiksystemer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Forstå og redegøre for essentielle udfordringer i relation til globale logistiksystemers udformning samt til planlægning og styring heraf.
  • Kende, forstå og redegøre for relevante analytiske metoder og teknikker til understøtning af beslutninger vedrørende globale logistiksystemers udformning, planlægning og styring.

Færdigheder

  • Definere, afgrænse, analysere og løse problemer knyttet til globale logistiksystemers udformning, planlægning og styring.
  • Udvælge og argumentere for de væsentligste kontekstuelle faktorer samt mest egnede tilgange til udformning, planlægning og styring af globale logistiksystemer i en given kontekst.
  • Anvende matematiske redskaber til at analysere problemstillinger knyttet til globale logistiksystemers udformning, planlægning og styring, herunder identificere databehov og kilder, modellering af beslutningsproblemet og vurdering af resultater.

Kompetencer

  • Udvælgelse af metoder og teknikker til udformning, planlægning og styring af globale logistiksystemer.
  • Inddragelse af logistiksystemets interne og eksterne kontekst, herunder virksomhedens operationelle, markeds og supply chain relaterede strategier og virksomhedens globale produktions- og forsyningsnetværk samt industrielle og markedsrelaterede vilkår.
  • Evaluering af analysegrundlag, metoder/tekniker og resultater.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobale logistiksystemer
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Logistics Systems
ModulkodeM-GBE-B6-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet