Supply Chain Management og netværksteori

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have indsigt i nyere teorier, metoder og koncepter, deres operationelle og strategiske betydning i relation til Supply Chain Management og netværksbegrebet.
  • Skal have forståelse af forskellige Supply Chain Management-strukturer og hvad der influerer på valg af struktur, herunder centrale begreber som f.eks. postponement, VMI, VOP/OPP og partnerskabsmodeller.

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for forskellige teoretiske netværksperspektiver.
  • Skal kunne vurdere forskellige SCM-strukturer og anvendte integrationsmekanismer, herunder vælge rette konfigurationer afhængig af den aktuelle situation – driftsmæssigt og strategisk - som ønskes analyseret og forbedret.
  • De studerende skal have indsigt i og være i stand til at udføre SCM-analyser ud fra en opgave, organisatorisk og systemisk indfaldsvinkel

Kompetencer

  • Skal være i stand til at tilegne sig ny viden inden for fagområdet.
  • Skal være i stand til at implementere forskellige teorier og metoder i relation til forskellige typer værdikæder.
  • Skal kunne vise en styrkelse af evner til fremlæggelse.
  • Skal kunne vise en styrkelse af læsning og analyse af videnskabelige artikler.
  • Skal kunne anvende de tillærte teorier og metoder i virksomhedssammenhænge.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupply Chain Management og netværksteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSupply Chain Management and Network Theory
ModulkodeM-GBE-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet