Integrerede distributionssystemer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have opnået viden om integrerede distributionssystemer, deres analyse og design inkluderende f.eks. struktur, organisation og integrationsmekanismer. Denne viden tilegnes gennem et projektarbejde med en privat virksomhed og/eller offentlig organisation hvor fokus er på downstream aktiviteter i værdikæden.

Færdigheder

  • Skal kunne demonstrere anvendelse af relevante teorier, begreber og metoder undervist i semesterets kurser.
  • Skal kunne designe integrerede distributionssystemer med udgangspunkt i strategiske kunde- og markedskrav.
  • Skal kunne evaluere teoretiske og empiriske resultater.
  • Skal kunne vælge, anvende og evaluere avancerede kvalitative metoder til indsamling og analyse af data, eksempelvis ekspertgrupper, hermeneutik, fokusgrupper mm.
  • Skal kunne fortolke og afstemme interessenters forventninger.

Kompetencer

  • Skal kunne demonstrere evne til at identificere og implementere forbedringsforslag i integrerede distributionssystemer.
  • Skal kunne demonstrere evner til kritisk at evaluere anvendte teorier og metoder samt opnåede resultater.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegrerede distributionssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Distribution Systems
ModulkodeM-GBE-B5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet