Udvikling af informationssystemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om
  • begreber, teorier og metoder vedrørende information, informationsmodeller samt informationsmodellering og datamodellering.
  • teknologier og metoder til udvikling af software og informationssystemer, herunder databasesystemer og webbaserede systemer.
 • Skal have viden sammenhængen i indholdet

Færdigheder

 • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til analyse af informationsmængder for derved at skabe velstrukturerede informationsmodeller og systemarkitekturer som grundlag for udvikling af databaser og informationssystemer
 • Skal kunne anvende de indlærte metoder og teknologier til design af konkrete data- og informationsmodeller samt til planlægning og udvikling af informationssystemer
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder samt kunne vælge og begrunde optimale løsninger
 • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter

Kompetencer

 • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter
 • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter
 • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelægning heraf

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af informationssystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Information Systems
ModulkodeM-GBE-B4-O4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet