Produkt, service og marked

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

 • Skal have opnået forståelse af, hvordan man identificerer uindfriede kundebehov samt hvordan man udvikler produkter/services, som imødekommer disse behov.
 • Skal kunne udarbejde og beskrive (ikke realisere) basisfunktioner (produktionslayout mv.), som kan tilfredsstille de uindfriede kundebehov på en økonomisk bæredygtig måde

Færdigheder

 • Skal kunne anvende teorier om integreret produktudvikling, markedsanalyse, udvikling af en marketingplan, produktionsforberedelse og økonomisk kalkulation.
 • Skal, på et overordnet plan, kunne redegøre for processen fra produktidé/serviceidé til design, herunder hvordan et sådant design kan realiseres i et produktionssystem.
 • Skal kunne anvende teorier, modeller og metoder fra 3. semesters kursusmoduler i et casearbejde med udgangspunkt i et produkt-/markedsscenario.
 • Skal kunne konceptualisere og operationalisere nøglebegreber som anvendes i projektet.
 • Skal kunne vælge datakilder, som kan danne et passende og pålideligt grundlag for at gennemføre projektet.
 • Skal kunne vælge, anvende og evaluere fagspecifikke og generelle videnskabelige metoder som er nødvendige for at gennemføre projektet.
 • Skal kunne validere datakilder, data og resultater.

Kompetencer

 • Skal kunne identificere og, på et teoretisk niveau, konstruere systemer til brug i forbindelse med produktudvikling og produktionsforberedelse.
 • Skal kritisk kunne evaluere anvendte metoder og deres resultater.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukt, Service og Marked
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct, Service and Market
ModulkodeM-GBE-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet