Calculus og lineær algebra

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til trigonometriske funktioner, logaritme- og eksponentialfunktion
 • Skal have kendskab til definitioner, resultater og anvendelse indenfor teorien for differentiation af funktioner af en og to variable
 • Skal have kendskab til geometriske begreber og regneteknikker i to og tre dimensioner
 • Skal have kendskab til integration i en variabel
 • Skal have viden om definitioner, resultater og teknikker indenfor teorien for lineære ligningssystemer
 • Skal have kendskab til simple matrixoperationer
 • Skal have kendskab til lineær programmering i to variable

Færdigheder

 • Skal kunne visualisere funktioner af en og to variable
 • Skal kunne udregne partielle afledede af funktioner af to variable
 • Skal have færdighed i regning med trigonometriske funktioner samt logaritme- og eksponentialfunktion
 • Skal kunne udregne integraler af univariate funktioner
 • Skal kunne anvende teori og regneteknik for lineære ligningssystemer til at afgøre løsbarhed, og til at bestemme fuldstændige løsninger og deres struktur
 • Skal kunne repræsentere lineære ligningssystemer ved hjælp af matrixligninger, og omvendt
 • Skal kunne maksimere simple lineære udtryk med lineære sidebetingelser i planen

Kompetencer

 • Skal udvikle og styrke sit kendskab til, forståelse af, og anvendelse af matematiske teorier og metoder indenfor andre fagområder

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus og lineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus and Linear Algebra
ModulkodeM-GBE-B2-O4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet