Anvendt statistik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om sandsynlighedsregning, herunder udfaldsrum, hændelser, sandsynligheder, betingede sandsynligheder og uafhængighed.
 • Skal have kendskab til deskriptiv statistik.
 • Skal have viden om stokastiske variable, herunder middelværdi og varians.
 • Skal have viden om forskellige fordelinger, specielt normalfordelingen.
 • Skal have viden om hvilke trin der indgår i en statistisk analyse.
 • Skal have viden om hypotesetest, herunder formulering af hypoteser, og hvordan man konkluderer på baggrund af kritiske værdier, konfidensintervaller eller p-værdier.
 • Have viden om analyse af kontingenstabeller, herunder c2-test for uafhængighed.
 • Skal have viden om lineær regression.
 • Skal have viden om variansanalyse.
 • Skal have kendskab til andre statistiske modeller.

Færdigheder

 • Skal med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model, og redegøre for modellens antagelser.
 • Skal kunne vurdere gyldigheden af den valgte model.
 • Skal kunne fortolke opnåede resultater.
 • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de modeller, der er gennemgået i kurset.

Kompetencer

 • Skal kunne kommunikere resultater af en statistisk analyse til folk uden statistisk træning.
 • Skal kunne indgå i en diskussion af overordnede statistiske problemstillinger inden for eget fagområde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodeM-GBE-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet