Introduktion til teknisk rapportskrivning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed.
  • Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder.

Færdigheder

  • Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling.
  • Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler.
  • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen.
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
  • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
  • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk).

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 7 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til teknisk rapportskrivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Technical Project Writing
ModulkodeM-GBE-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet