Journalistik, praktik og kritik – Pressens genrer, processer og produkter

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal udvikle deltagernes praktiske nyhedsjournalistiske færdigheder og kompetencer inden for rammerne af viden om og kritisk diskussion af nyhedsjournalistikkens genrer og formater samt dens produktionsprocesser i historisk og juridisk perspektiv. Via aktiv deltagelse i produktionen af en journalistisk dækning af et af holdet selvvalgt emne trænes og diskuteres journalistikkens sprog og ideologi, herunder de nyhedsjournalistiske genrer.

Læringsmål

Viden

Med henblik på ovenstående formål skal den studerende opnå viden om:

 • pressens journalistiske genrer, særligt nyheden, reportagen, analysen, lederen, interviewet og baggrundsartiklen
 • journalistikkens visualiteter i form af fotografi og grafik og deres betydninger
 • det journalistiske sprog og dets sammenhæng med forskellige nyhedskriterier og – ideologier.
 • forholdet mellem journalister og kilder
 • forholdet mellem journalistik og etik, særligt i forhold til juridisk offentlighed
 • kritiske teorier om journalistik

Færdigheder

Med henblik på ovenstående formål skal den studerende opnå færdigheder i:

 • at tilrettelægge og producere journalistisk tekst og genrer
 • at anvende fotografi og grafik i journalistiske sammenhænge
 • at analysere pressens journalistiske processer og produkter

Kompetencer

Med henblik på ovenstående formål skal den studerende opnå kompetencer til:

 • kritisk at diskutere og vurdere journalistikkens processer og produkter
 • at diskutere journalistikkens processer og produkter i presseetiske sammenhænge

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJournalistik, praktik og kritik – Pressens genrer, processer og produkter
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund
af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes
individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket
indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen
bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikkebestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelJournalism, practice and criticism – the genre, processes and products of the Press
ModulkodeKAVALG201747
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Studerende der er optaget kommunikation, informationsvidenskab, interaktive digitale medier, oplevelsesdesign, informationsarkitektur eller mediefag kan tilmelde sig undervisning i valgfaget.
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet