Kollektiv viden

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at præsentere og formidle konceptet kollektiv viden: Det at kombinere adfærd, præferencer eller en gruppes ideer til ny viden. Den studerende vil lære at fortolke og organisere den enorme mænge bruger-genererede viden på nettet med det formål at producere ny viden om oplevelser, markedsføring, personlig smag og menneskelig adfærd generelt. Der fokuseres specifikt på avancerede teknikker og algoritmer til automatiseret indsamling og generering af kollektiv viden.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Kollektiv vidensgenerering
  • Analyse af sociale netværk
  • Automatiseret match af bruger og produkt
  • Dataorganisering og visualisering

Undervisningen vil bestå af forelæsninger og workshops hvor teknikkerne anvendes på faktiske datasæt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Kollektiv viden og succeskriterier for kollektiv viden.
  • Teknikker og algoritmer til automatiseret indsamling af kollektiv viden

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • web 2.0 paradigmets muligheder for anvendelse og generering af kollektiv viden
  • at identificere og sammenligne de grundlæggende teknikker til indsamling af større brugergruppers kollektive viden
  • at diskutere og anvende centrale hypoteser, teorier, koncepter, metoder og processer omkring tilgange til kollektiv viden.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at relatere teorier, koncepter og metoder omkring kollektiv intelligens til faktiske cases

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKollektiv viden
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund
af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets
fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og
udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket
indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCollective intelligence
ModulkodeKAVALG201742
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Studerende der er optaget på kommunikation, informationsvidenskab, interaktive digitale medier, oplevelsesdesign, informationsarkitektur eller mediefag kan tilmelde sig undervisning i valgfaget.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet