Sociale medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler analyse af sociale medier inden for en lang række emneområder, herunder internetkultur, ungdomskultur og markedskommunikation. Modulet præsenterer nyeste forskning og forskellige metodiske tilgange til studier af sociale medier i brug inden for både organisatoriske og fritidsrelaterede kontekster. Formålet med modulet er at styrke de studerendes viden om teorier om online kommunikation, digital kultur og markedskommunikation med henblik på at opnå forudsætninger for at undersøge sociale medier og online markedskommunikation. Modulets sigte er at videreudvikle de studerendes analytiske færdigheder i forhold til at kunne indsamle og håndtere komplekse, multimodale empiriske data og styrke deres metodiske og analytiske refleksionsevner i undersøgelser af social mediebrug.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • sociale medier og digital kultur
 • strategisk kommunikation på sociale medier
 • online socialitet og identitetsdannelse
 • digitale metoder og etik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • sociale medier og online fællesskaber
 • identitetsdannelse, socialitet og forbundethed
 • digital børne- og ungdomskultur
 • markedskommunikation i et online perspektiv
 • sociale medier i et historisk perspektiv
 • deltagerkultur og brugergenereret indhold
 • metode og etik relateret til forskning i online sociale netværk.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere og formulere et problem inden for området social media studies
 • kritisk at anvende videnskabelige teorier og metoder vedrørende online kommunikation og digital kultur
 • at analysere forholdet mellem identitetsdannelse og fællesskabsopbygning i online netværksbaserede miljøer på et videnskabeligt grundlag
 • kritisk at vurdere brug og betydning af sociale medier i markedskommunikation både fra et afsender- og modtagerperspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at organisere og gennemføre undersøgelser af diskurs og praksis i digitale kulturer, sociale medier og online markedskommunikation
 • at indsamle og analysere data fra online netværksbaserede miljøer
 • at beskrive betydningen af sociale medier og markedskommunikation i relation til forskellige målgrupper og kontekster.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociale medier
Prøveform
Skriftlig
Studerende der er optaget kommunikation, informationsvidenskab, interaktive digitale medier, oplevelsesdesign, informationsarkitektur eller mediefag kan tilmelde sig undervisning i valgfaget.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke-bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Media
ModulkodeKAVALG20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Studerende der er optaget på kommunikation, informationsvidenskab, interaktive digitale medier, oplevelsesdesign, informationsarkitektur eller mediefag kan tilmelde sig undervisning i valgfaget.
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet