Risikokommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til kommunikative forhold og forudsætninger indenfor risiko- og videnssamfundet. Den studerende præsenteres for redskaber til at analysere og eventuelt håndtere formidling af risici og viden i forskellige kontekster og med forskellige kommunikative hjælpemidler. Endelig sættes den studerende i stand til at forholde sig til videnskabelig usikkerhed i både analytiske og kommunikative indsatser.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Teoretiske og analytiske tilgange vedrørende samspillet mellem risiko, videnskab og kommunikation

  • Risiko- og videnskommunikation i en social, politisk og etisk kontekst

  • Viden om risikokommunikationens tilblivelse og funktion både strategisk, politisk, socialt og populærkulturelt

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • risikokommunikationens brede genstandsområde, herunder risikokommunikationens videnskabelige, strategiske og populærkulturelle udtryks- og anvendelsesformer

  • forskellige kommunikative udtryk, hjælpemidler og strategier indenfor risiko- og vidensformidling.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere kommunikation og risikoforhold på tværs af specifikke genstandsområder

  • at udkaste indsatsstrategier indenfor risikohåndtering og vidensformidling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at forholde sig kritik-analytisk til praksis og teori inden for risiko- og videnskommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRisikokommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelrisk communication
ModulkodeKAVALG20169
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet