Analyse af kommunikation i professionelle relationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at give de studerende kommunikationsteoretisk indblik i forskellige professionelle relationer med henblik på at træne og udvikle kompetencer til at analysere egen og andres kommunikation i sådanne situationer. Situationerne produceres og videooptages på kurset, således at de studerende – afhængig af deres interesse og specialisering – er medkonstruerende i forhold til karakteren af de professionelle relationer (hjælpe-samtaler, projektleder-projektdeltager samtaler, kunde/bruger–møder, team- interaktion m.m.). Træningen består i, at deltagerne gennemfører samtalesituationerne, der videooptages med efterfølgende teoretiske refleksioner baseret på analyse og deltagerafstemt feedback.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • teoretisk indramning af relationer i professionelle relationer

  • træning ud fra samtalesituationer, som deltagerne konstruerer/vælger og/eller underviserne skitserer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • ansigt-til-ansigt kommunikation i forskellige professionelle relationer og typer af samtalesituatoner.

  • deltagerafstemt feedback.

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere kommunikation i professionelle relationer

  • at give konstruktiv deltagerafstemt feedback.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder vedrørende samtaleanalyse og feedback på specifikke professionelle situationer

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til identificering, udvikling og realisering af kommunikationsprocesser i professionelle relationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af kommunikation i professionelle relationer
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of communication in professional relations
ModulkodeKAVALG20168
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet