Performance scenografi og træning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med tre overordnede modi til at konfigurere performance-scenografien; arkitektur/fysiske rammer, kropslige og diskursive udtryksformer samt artefaktbårne præsentationsformer.

Kurset træner deltagerens formidlings-, præsentations og/eller performance evner samt giver analytisk-færdighedstræning af live performances og feedback i relation til samme.

 

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • teoretisk indramning af performativitet, storytelling og formidling i relation til rum, krop og materialitet som co-konfigurerende elementer

  • træning ud fra aktuelle og relevante performance-situationer, som deltagerne konstruerer/vælger og/eller underviserne skitserer .

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige typer konfigurerende greb og modaler i performancesituationer

  • konstruktiv deltagerafstemt feed-back.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere forskellige typer performances i forhold til brugen af forskellige co-konfigurerende modaler i 'live' kommunikation og performances i professionelle sammenhænge

  • styrket bevidsthed om og færdighed ift. egen/forskellige performancestile for at lave præsentationer, fremlæggelser, undervisning, oplæg mv.

  • at give konstruktiv deltagerafstemt feedback.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  •  at anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder i forhold til multimodal konfigurering af budskaber, indslag, mv. og feedback på specifikke professionelle formidlings situationer

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til identificering, udvikling og realisering af konfigurering af performanceprocesser i professionelle sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance scenografi og træning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance scenography and training
ModulkodeKAVALG20167
ModultypeKursus
Varighed1 semester
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet