Nyhedssociologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med give deltagerne viden om sociologiske tilgange til studiet af nyheder, færdigheder i at analysere nyheder fra forskellige teoretiske perspektiver og indgangsvinkler samt kompetence til at tilrettelægge disse analyser ud fra metodisk refleksion.

Der lægges således særlig vægt på at opbygge deltagerens sensitivitet over for sammenhængen mellem teori og metode ud fra dybtgående viden om nyhedssociologiens centrale problemstillinger og tilgange.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • nyhedens videnskabsteori

  • nyhedsproduktion og nyhedskriterier

  • nyhedssociologiens metoder

  • nyheder, medier og samfund, herunder det globale samfund.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • studiet af nyheder,

  • metodiske tilgange til studiet af nyheder og deres sammenhæng med forskellige teoretiske perspektiver.

  • nyhedens rolle i samfundet, deriblandt det globale samfund.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre analyser af nyheder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at forstå nyheder som resultat af - og udslagsgivende for - såvel politiske og økonomiske strukturer, organisering af produktionsprocesser og som kulturelle udtryk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyhedssociologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelnews sociology
ModulkodeKAVALG20166
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet