Oplevelseskommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes analytiske færdigheder og metodekendskab i forbindelse med vurdering og tilrettelæggelse af kommunikation, der sigter mod sansemæssig nærhed, følelsesmæssig involvering og aktiv stillingtagen til eller deltagelse i budskabet.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Teori om oplevelseskommunikation

  • Analyse af en række udvalgte cases.

  • Præsentation af en række tekstvidenskabelige og kvalitative metoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Sammenhængen mellem sansning, følelser og erkendelse og om denne sammenhængs betydning for adfærd og holdninger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • At kunne forstå kendetegnene for oplevelseskommunikation og kunne vurdere hensigtsmæssigheden af konkrete kommunikationsforslag.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne analysere de oplevelseskommunikative elementer ved et kommunikationsforslag samt disse elementers sammenhæng med andre aspekter (fx designprocesser, forretningsgrundlag, samfundsmæssige normer og ideologier)

  • Selvstændigt at kunne fremsætte forbedringsforslag, der øger modtagerens mod, sansemæssige nærhed, følelsesmæssige involvering og aktive stillingtagen til eller deltagelse i budskabet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelseskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelexperience communications
ModulkodeKAVALG20165
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet