Ledelses- og organisationskommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med ledelses- og organisationskommunikation som en praktisk disciplin indenfor intern kommunikation. Modulet har fokus på ledelse af medarbejdere i både fysiske og virtuelle organisationer. Modulet tager afsæt i ledelses-, organisations- og kommunikationsteori set i den omverdenskompleksitet som moderne organisationen befinder sig i. Kurset kombinerer relevante cases og træning med henblik på at udvikle teoretiske og praktiske ledelseskommunikative færdigheder.

Der udbydes undervisning indenfor følgende områder:

 • ledelse og ledelseskommunikation i en nutid kontekst.

 • ledelsespositionering og interpersonel ledelseskommunikation.

 • organisations-, ledelses- og kommunikationsteori i en videnskabsteoretisk optik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • nutidig ledelsespraksis, herunder distribueret og relationel ledelse med tilhørende kommunikationsopgaver

 • organisationers konstruktion i en nutidig kontekst

 • videnskabsteoretiske positioners betydning for ledelse, organisering og ledelseskommunikation

 • ledelseskommunikation, herunder effekter og betydninger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende og reflektere kritisk over teorier, metoder og indsatser af relevans for faget

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden indenfor fagets emne

 • at analysere konkrete praksisser mhp at forstå ledelsesbehov

 • at koble teoretiske forståelser af ledelse til konkrete problemstillinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et fagligt velfunderet grundlag at argumentere for til- og fravalg mht. de anvendte teorier og metoder samt mht det empiriske materiale

 • at agere kritisk og konstruktivt i forhold til at udvikle og anvende ledelseskommunikationsstrategier

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelses- og organisationskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership and Organisational Communication
ModulkodeKAVALG201646
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet