Web-programmering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med introduktion til web programmering ved brug af PHP for studerende uden forudgående eller minimal erfaring med programmering. Modulet tager udgangspunkt i planlægning, organisering og overordnet forståelse af programmeringssproget PHP.

Koncepter som imple operatorer og kontrolstrukturer samt problemløsning som grundlag for programmering.

Derudover introduceres til relationelle databaser: SQL i relation til web programmering

  • I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder: PHP
  • Relationelle databaser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Grundlæggende principper for programmering med PHP

  • Det grundlæggende koncept bag relationelle databaser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at skrive og afkode PHP scripts

  • at designe enkle relationelle databaser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at designe og implementere enkle web applikationer ved brug af PHP og relationelle databaser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWeb programmering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb programming
ModulkodeKAVALG201643
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet