Logik og semantik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til filosofisk logik og semantik – herunder især teorier og formelle modeller, der behandler problemer om modalitet og tid.
Derudover arbejdes med at sætte den studerende i stand til at analysere logiske og semantiske problemer, der knytter sig til argumentation og erkendelse.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • filosofisk logik og dens historie
  • formel semantik – især i forbindelse med problemstillinger, der inddrager overvejelser om modalitet og tid.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • filosofisk logik og semantik – især når det drejer sig om teorier og formelle modeller, der behandler problemer om modalitet og tid.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere problemer med brug af filosofisk logik og formel semantik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kvalificeret at udforme formelle modeller og systematiske undersøgelser af begrebssammenhænge og argumenter – især når det gælder problemstillinger, der vedrører modalitet og tid.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLogik og semantik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.


Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelLogic and Semantics
ModulkodeKAVALG201641
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet