Kreativitet og kreativitetsteknikker

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med forståelse af kreativitet og kreative processer, opøvelse og beherskelsen af kreative metoder og kreativitetsteknikker samt facilitering og styring af kreative forløb i form af idégenerering, konceptudvikling etc.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • kreativitet og forståelse af kreative processer

  • kreativitetsteknikker, kreative metoder og facilitering af kreative forløb.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kreativitet og forholdet mellem kreativitet og innovation

  • kreativitetsteknikker og kreative metoder

  • kreative processer og styring og facilitering af kreative forløb.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder:

  • at bruge kreativitetsteknikker og kreative metoder

  • at facilitere og styre kreative processer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • aktivt at kunne deltage i, facilitere, lede og evaluere kreative processer

  • selvstændigt at kunne udvælge de optimale kreativitetsteknikker, kreative metoder og design af kreative processer til en given konkret kontekst.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitet og kreativitetsteknikker
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelCreativity and Creativity Techniques
ModulkodeKAVALG201640
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet