Nye tendenser i markedskommunikation og forbrugerforskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med aktuelle tendenser i marketing- og forbrugeradfærdsforskningen samt nye koncepter for strategisk markedskommunikation.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • nye marketingteoretiske tilgange

  • nye teorier om branding

  • nye forbrugerteorier

  • nye markedskommunikative medier og kanaler

  • nye strategiske koncepter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • De ændrede markedsvilkår og nye forbrugsmønstre samt teorier og strategiske koncepter, der adresserer disse ændringer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne omsætte nye teorier og koncepter til praktiske kommunikationsløsninger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Selvstændigt at kunne tage kritisk stilling til strategiske koncepter, kunne forstå baggrunden for nye teorier og diskutere deres indbyrdes relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNye tendenser i markedskommunikation og forbrugerforskning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Trends in Market Communication and Consumer Research
ModulkodeKAVALG201639
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet