Test, evaluering og effektvurdering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med: Teori om test og evaluering, generel evalueringsteori og -metodik, konkrete test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoder.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • teorier om test og evaluering

 • generel evalueringsteori og -metodik

 • konkrete test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoder.

   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoder og -redskaber

 • forskellige test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoders styrker og svagheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at vurdere og vælge mellem forskellige test-, evaluerings- og

  effektvurderingsmetoder og -redskaber

 • at anvende forskellige test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoder og –redskaber.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at vælge de mest optimale test-, evaluerings- og effektvurderingsmetoder ud fra en konkret given opgave

 • selvstændigt at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre tests, evalueringer og effektvurderinger ud fra en konkret opgave og en konkret kontekst.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTest, evaluering og effektvurdering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelTest, Evaluation and Estimation
ModulkodeKAVALG201638
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet