Produktionstilrettelæggelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med en professionel medieproducers funktioner, herunder lancering og formidling og præsentation af idé og design af medieprodukter.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • ophavsret, mediejura og distribution og lancering

  • praktisk præsentation af medieprodukters idé og design

  • distribution af audiovisuelt indhold.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • medieproducerens professionelle funktioner

  • ophavsret, mediejura og distribution og lancering

  • præsentation af medieprodukters idé og design.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • formidling af medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • praktisk kompetence i formidling og præsentation

  • medieret lancering

  • distribution af audiovisuelt indhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktionstilrettelæggelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Production Management
ModulkodeKAVALG201636
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet