Nye tendenser II - Praktisk design af Interaktive Medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at bibringe den studerende viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de praktiske konsekvenser, udfordringer og muligheder for design af digitale medier som rammesættes af udviklingen indenfor digitale teknologier.

 

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelsesforløb
 • Design-perspektiver og –konsekvenser

 • Interaction-modalities og Design-patterns

 • Persuasive technologies og Behaviour design

 • Original digital technologies

 • Sustainable design.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • nye tendenser indenfor interaktivitet, design og digital teknologi

 • grundlæggende kendskab til udvalgte digitale teknologier og deres praktiske designmæssige konsekvenser for individ, gruppe og samfund

 • digitale teknologier og deres praktiske designmæssige konsekvenser for individ, gruppe og samfund

 • de designmæssige perspektiver og konsekvenser ved nye digitale teknologier

 • hvorledes nye tendenser indenfor digitale teknologier og digitale medier har potentiale for at påvirke individ, gruppe og samfund og samspillet mellem disse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • teknologier i praktiske design-løsninger

 • at anvende og sammenfatte en beskrivelse af en designløsning baseret på nye digitale teknologier

 • at indplacere sin designløsning i relation til teknologi-valg, kontekst, opgave(-er), bruger(-ere) og bæredygtighed

 • at vurdere og vælge metoder til informering, udvikling og evaluering af designoplæg baseret på ny digital teknologi.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue designløsninger og -oplæg kritisk i forhold til eksisterende og fremtidige krav

 • at analysere relevante problemområder med det formål at udvikle adequate designløsninger

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre designforløb med fokus på evaluering og udvikling af til formålet passede løsninger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnye tendenser II - Praktisk design af interaktive medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Tendencies II – Practical Design of Interactive Media
ModulkodeKAVALG201635
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet